Phần mềm hệ thống DICENTIS

Phần mềm hệ thống DICENTIS được sử dụng như một nền tảng điều khiển toàn bộ hệ thống hội thảoDICENTIS.

DCNM-LSYS : Phần mềm máy chủ Hệ thống hội thảo Dicentis

 • Tự động tìm kiếm thiết bị
 • Điều khiển tối đa 1500 thiết bị DICENTIS cho người tham gia
 • Giải pháp máy chủ con
 • Không cần tương tác người dùng để chạy hệ thống
 • Đầu vào và đầu ra DanteTM cho âm thanh phòng họp

DCNM-LMPM : Phần mềm quản lý hệ thống hội thảo Dicentis

 • Cho phép chuẩn bị và quản lý cuộc họp và chương trình cuộc họp
 • Tạo cấu trúc cuộc họp bằng các chủ đề trong chương trình cuộc họp
 • Liên kết nội dung đa phương tiện với cuộc họp và/hoặc các chủ đề trong chương trình cuộc họp
 • Có thể dễ dàng quản lý cuộc họp
 • Có thể xác định được cài đặt thảo luận

DCNM-LCC : Phần mềm điều khiển camera Hệ thống hội thảo Dicentis

 • Tự động hiển thị người đang phát biểu trên màn hình của thiết bị đa phương tiện
 • Giao tiếp IP chuẩn Onvif Profile-S (bao gồm camera Panasonic và Sony)
 • Tự động phát hiện camera chuẩn Onvif Profile-S
 • Điều khiển bộ chuyển video HD-SDI

Bosch DCNM-LMS Phần mềm chia sẻ dữ liệu Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS

 • Chia sẻ truyền thông từ máy tính trình bày từ xa
 • Màn hình chia sẻ được tự động đặt tỷ lệ

Bosch DCNM-LPD Phần mềm quản lý dữ liệu đại biểu Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS

 • Thông tin cơ sở dữ liệu toàn diện cho tất cả người tham gia họp
 • Sử dụng lại thông tin của người tham gia họp giữa các cuộc họp
 • Xác định thảo luận, quản lý cuộc họp và cấp phép ưu tiên cho riêng từng người tham gia họp
 • Tùy chọn thêm ảnh vào người tham gi