Tin tức âm thanh

Tin tức về hệ thống âm thanh BOSCH, các dự án âm thanh Bosch, Những ưu việt khi dùng hệ thống thiết bị âm thanh bosch so với các hãng khách


Công nghệ mạng OMNEO

OMNEO là một phương pháp kiến ​​trúc để kết nối các thiết bị qua IP nhằm trao đổi thông tin, bao gồm nội dung âm thanh và điều khiển thiết bị.


LOA phòng họp hội nghị trực tuyến: âm thanh hội thảo chuyên nghiệp

LOA BOSCH được tin dùng cho phòng họp hội nghị cao cấp tại Việt Nam. Sự cần thiết Loa phòng họp hội thảo như thế nào?

Giải pháp hệ thống Âm thanh Dự án - công trình Dịch vụ Thiết bị âm thanh bosch Tìm hiểu về thiết bị âm thanh Tin tức âm thanh