Kết quả phù hợp với từ khóa

âm thanh hội thảo Css 900 , css 1000

HN: 024.36.36.60.60 SG:028.38.396.359

Thiết bị trung tâm hội thảo không dây DICENTIS

Thiết bị trung tâm dùng cho hệ thống hội thảo không dây DICENTIS : hệ thống thảo luận hội nghị BOSCH nổi tiếng thế giới dùng cho hộp hành chuyên nghiệp

Điểm Truy Cập Không Dây DICENTIS

Thiết bị trung tâm BOSCH DCNM-WAP Điểm Truy Cập Không Dây DICENTIS Sử dụng độc lập, không cần thiết bị điều khiển trung tâm Dựa trên WiFi tiêu chuẩn theo IEEE 802.11n

Hệ thống hội thảo CCS 900 / Hệ thống Âm Thanh CCS 1000 / Loa gắn trần bosch / Hệ thống Plena Easy Line / Micro bosch có dây / Hệ thống âm thanh kỹ thuật số / hội nghị đa phương tiện DCN / hội nghị không dây DICENTIS / Loa hộp bosch / Âm ly Bosch / Hệ thống hội thảo không dây / Hệ thống kỹ thuật số / Micro bosch không dây / Hệ thống Plena Vas / Hệ thống hội thảo không dây / Điều chỉnh âm lượng hệ thống bosch / Hệ thống Plena / Loa cột bosch / Loa bosch dạng bảng / Phụ kiện Micro bosch / Phụ kiện hệ thống hội thảo DCN / Loa bosch định hướng / Loa bosch dạng ống / Loa bosch Music / Loa còi bosch / Loa bosch điều khiển hướng / Phụ kiện loa bosch / Loa XLA 3200 LINE ARRAY / Loa bosch trần dạng Modul /