Phụ kiện hệ thống hội nghị Dicentis

Phụ kiện hệ thống hội nghị Dicentis

Bosch DCNM-LSVT Phần mềm biểu quyết tại chỗ Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS

 • Quy trình biểu quyết thuận tiện cho người dùng
 • Có thể tự động hiển thị lựa chọn và kết quả biểu quyết trên thiết bị DICENTIS Multimedia và thiết bị Hội Thảo DICENTIS với màn hình cảm ứng
 • Có thể hiển thị kết quả biểu quyết trên sơ đồ khái quát
 • Sử dụng lại giấy phép biểu quyết cho chỗ ngồi mới sau khi xóa chỗ ngồi cũ
 • Các nút biểu quyết sáng màu, trực quan giúp dễ sử dụng

Bosch DCNM-LSID Phần mềm xác thực đại biểu tại chỗ Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS

 • Cho phép sử dụng tên đăng nhập (và mật khẩu) duy nhất để đăng nhập vào thiết bị DICENTIS Multimedia
 • Có thể sử dụng thẻ NFC để đăng nhập vào thiết bị không dây DICENTIS với Khả Năng Mở Rộng, thiết bị Hội Thảo DICENTIS với chức năng biểu quyết, thiết bị Hội Thảo DICENTIS với bộ chọn ngôn ngữ, thiết bị Hội Thảo DICENTIS với màn hình cảm ứng hoặc thiết bị DCNM-MMD2
 • Khả năng sử dụng chỗ ngồi tự do hoặc cố định
 • Thiết bị không dây DICENTIS với khả năng mở rộng và thiết bị thảo luận DICENTIS với màn hình cảm ứng có thể hiển thị màn hình chào mừng với thông tin cá nhân của người tham gia
 • Nhận diện người tham gia trong quá trình đăng nhập

Bosch DCNM-LSSL Phần mềm lựa chọn ngôn ngữ tại chỗ Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS

 • Giao diện trực quan để chuyển đổi giữa ngôn ngữ dùng trong phòng họp và các ngôn ngữ khác sẵn có
 • Tên của ngôn ngữ đã chọn được hiển thị rõ ràng bằng tên và các ký tự của chính ngôn ngữ đó
 • Bài phát biểu đã thông dịch có thể nghe qua đầu ra tai nghe của thiết bị DICENTIS Multimedia, thiết bị Hội Thảo DICENTIS với màn hình cảm ứng hoặc thiết bị Hội Thảo DICENTIS với bộ chọn

DCNM-LSDU ; Phần mềm mở rộng thêm 01 người dùng trên 01 hộp hội thảo

 • Hỗ trợ chức năng sử dụng kép cho thiết bị không dây DICENTIS và thiết bị Hội Thảo DICENTIS
 • Cho phép hiển thị chính xác tên người tham gia khi hai người cùng sử dụng một thiết bị DICENTIS

DCNM-CBTK Bộ kit kẹp giắc cho hệ thống hội thảo Bosch Dicentis

 • Hộp đựng bộ công cụ chắc chắn
 • Lớp bên trong bằng bọt xốp tạo hình công cụ
 • Gồm hai công cụ độc đáo và chất lượng cao để gắn các đầu nối hệ thống DICENTIS

Bosch DCNM-NCH Tấm nhựa gắn bảng tên cho đại biểu Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS

 • Dễ dàng định vị và tháo bằng cách sử dụng các nam châm
 • Cho phép bạn thêm văn bản tùy chỉnh riêng của bạn