Công suất 30W

LOA BOSCH MUSIC CÔNG SUẤT 30W, LOA BOSCH MUSIC CONG SUAT 30W, LOA BOSCH