Bàn gọi điều khiển từ xa

BÀN GỌI ĐIỀU KHIỂN TỪ XA BOSCH, BÀN GỌI CHO HE THONG AM THANH BOSCH