Công suất 75/50W

LOA BOSCH MUSIC CÔNG SUẤT 75/50W, LOA BOSCH MUSIC CONG SUAT 75/50W, LOA BOSCH