Công suất 60W

LOA BOSCH MUSIC CÔNG SUẤT 60W, LOA BOSCH MUSIC CONG SUAT 60W, LOA BOSCH