Công suất 100W

LOA BOSCH MUSIC CÔNG SUẤT 100W, LOA BOSCH MUSIC CONG SUAT 100W, LOA BOSCH